SIA: Anonieme incestoverlevenden Nederland
Ornament
Welkom
Ornament
Onze aanpak
Ornament
De gevolgen
Ornament
12 Stappen
Ornament
12 Tradities
Ornament
Tot slot
Ornament
Wie wij zijn
Ornament
Contact

Duif

De Twaalf Stappen van SIA

 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover de incestervaring – dat ons leven onbestuurbaar was geworden.

 2. Gingen geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons onze geestelijke gezondheid terug kon geven.

 3. Namen het besluit onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God zoals wij God begrepen.

 4. Maakten een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf op.

 5. Erkenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de precieze aard van onze misstappen.

 6. Waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.

 7. Vroegen God nederig onze tekortkomingen weg te nemen.

 8. Maakten een lijst op van alle personen die wij schade hadden berokkend en werden bereid het bij hen allen weer goed te maken.

 9. Maakten het waar mogelijk rechtstreeks weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen.

 10. Gingen door met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren erkenden we dat onmiddellijk.

 11. Zochten door gebed en meditatie verbetering in ons bewuste contact met een Macht groter dan wijzelf, slechts biddend om Gods wil voor ons te kennen en de kracht die te volbrengen.

 12. Tot spiritueel ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap aan anderen te brengen en deze beginselen toe te passen in al ons doen en laten.

Duif

Balk

SIA heeft de Twaalf Stappen verder aangepast zodat iedereen voor zichzelf kan kiezen welke Stappen het beste passen bij zijn of haar herstel.

De Aangepaste Twaalf Stappen van SIA

 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover het misbruik en de gevolgen van het misbruik – dat ons leven onbestuurbaar was geworden.

 2. Gingen geloven dat een liefhebbende hogere Macht, groter dan wijzelf, ons hoop, genezing en geestelijke gezondheid terug kon geven.

 3. Namen het besluit onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van een liefhebbende hogere Macht zoals wij die begrepen.

 4. Maakten een diepgaande en onbevreesde morele inventaris op van onszelf, het misbruik en de gevolgen van het misbruik voor ons leven. Wij hebben geen geheimen meer.

 5. Erkenden tegenover een liefhebbende hogere Macht, tegenover onszelf en tegenover een ander mens onze sterke en onze zwakke kanten.

 6. Waren volkomen bereid om een liefhebbende hogere Macht ons te laten helpen al de ontkrachtende consequenties van het misbruik weg te nemen. Wij wilden onszelf gaan aanvaarden en met respect en mededogen behandelen.

 7. Vroegen een liefhebbende hogere Macht nederig en oprecht de ongezonde en zelfondermijnende consequenties van het misbruik weg te nemen.

 8. Maakten een lijst op van alle personen die wij (uit onze eigen vrije wil) schade hadden berokkend, met name onszelf en het kind in ons, en werden bereid het bij hen allen weer goed te maken.

 9. Maakten het waar mogelijk weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit zou leiden tot fysieke, mentale, emotionele of spirituele schade bij onszelf of bij anderen.

 10. Gingen door verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen herstel en wanneer wij merkten dat wij ons gedroegen naar patronen, nog steeds bepaald door het misbruik, erkenden we dat onmiddellijk. Wanneer wij slaagden, verheugden wij ons daar onmiddellijk over.

 11. Zochten door gebed en meditatie verbetering in ons bewuste contact met onszelf en met een liefhebbende hogere Macht zoals wij die begrepen, slechts biddend om de wil van onze hogere Macht voor ons te kennen en de kracht die te volbrengen.

 12. Tot spiritueel ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap aan andere overlevenden te brengen en deze beginselen toe te passen in al ons streven.

Balk

De Twaalf Stappen zijn in aangepaste vorm overgenomen met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. De toestemming om de Twaalf Stappen aan te passen en te herdrukken houdt niet in dat AA geaffilieerd is met dit programma. AA is uitsluitend een programma om te herstellen van alcoholisme; gebruik van de Twaalf Stappen in verband met programma’s en activiteiten die het model van AA gebruiken, maar zich richten op andere problemen, brengt daarin geen verandering.

Op verzoek van Alcoholics Anonymous volgen hier de Twaalf Stappen van AA: 1) Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover alcohol – dat ons leven onbestuurbaar was geworden. 2) Gingen geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons onze geestelijke gezondheid terug kon geven. 3) Namen het besluit onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van God zoals wij Hem begrepen. 4) Maakten een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf op. 5) Erkenden tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de precieze aard van onze misstappen. 6) Waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen. 7) Vroegen Hem nederig onze tekortkomingen weg te nemen. 8) Maakten een lijst op van alle personen die wij schade hadden berokkend en werden bereid het bij hen allen weer goed te maken. 9) Maakten het waar mogelijk rechtstreeks weer goed bij deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen. 10) Gingen door met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren erkenden wij dat onmiddellijk. 11) Zochten door gebed en meditatie verbetering in ons bewuste contact met God zoals wij Hem begrepen, slechts biddend om Zijn wil voor ons te kennen en de kracht die te volbrengen. 12) Tot spiritueel ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap aan alcoholisten te brengen en deze beginselen toe te passen in al ons doen en laten. Twaalf Stappen copyright © 1976 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Balk

· Welkom · Onze aanpak · De gevolgen · 12 Stappen · 12 Tradities ·

· Tot slot · Wie wij zijn · Contact ·

Duif

Balk

© 1998, 2004 Survivors of Incest Anonymous, Inc.
    Alle rechten voorbehouden
html
webmaster